بازگشت در سال 2007 ما تا به حال نگرانی در مورد اقتصاد اسپانیا و هر گونه مشکلات گسترش اسپانیایی برای اروپا داشته باشند. 1 روشن قایق آبی فویل در سراسر و بعد از آن یک تونل زیر جبل الطارق خواهد بود یک محرک قوی بود. ما یک مجموعه جداگانه از محاسبات را برای کشورهای جنوب در امتداد ساحل غربی آفریقا است.
قبلی اینجا را کلیک کنید
بعد اینجا را کلیک کنید